ISP Squash
 
   
   
 

Pratik Enterprises Doubles Handicap

  On 11th February 2018 at Navi Mumbai Sports Association (NMSA) Sector-1A, Vashi, Navi Mumbai
   
 
  Pankaj Gauba, Mahendra Agarwal, Ashish Gupta, Ashok Nagpal, Vasant Bhadra, Raju Shinde Vikram, Arun Sharma, Rahul Arora, Awdesh Yadav, Paramjeet Singh along with NMSA Committee members
 
  Arun Sharma, Rahul Arora, Paramjeet Singh, Awdesh Yadav
 
  NMSA Committee members
 
Vasant Bhadra, Mrs.Bhadra, Paramjeet Singh, Awdesh Yadav
  Rahul Arora, Mahendra Agarwal, Ashish Gupta, Arun Sharma