ISP Squash
 
   
   
 

JVPG Syska Squash Open 2017

  At JVPG Gykhana Club, Mumbai : 14th to 18th September 2017
   
 
  Certificate for the Winner's of the Tournament
 
  Trophy's for the Winner's and Runner's Up
 
  Simerjit Singh, Manish Chotrani, Amitpal Kohli, Ajit Singh, Sanjay Goyal, Mr. Himashu V.Gokani (Hon. Secretary), Virendra Pawar, Bhavesh Shah, Anshul Goyal, Sandeep Paswan, Abhishek Agarwal, Abhishek Pradhan, Sandeep Jangra, Avinash Yadav, Aditya Jagtap, Rahul Baitha, Ishaan Dabke, Arjun Somani, Ranbir Minocha, Ahaan Bhansali, Vedant Chheda, Purav Rambhia, Arjun Somani, Tanya R Bafna
 
Ajit Singh, Vaman Apte, Ashish Mehta, Sanjay Goyal, Mr. Himashu V.Gokani (Hon. Secretary), Ananya Dabke, Bhavesh Shah, Sanjay Pawar, Manish Chavan, Urvashi Joshi, Tushar Shahani, Rutwa Sawant, Amitpal Kohli, Parth Ambani, Navmi Sharma
 
  Sanjay Goyal, Mr. Himashu V.Gokani (Hon. Secretary), Ajit Singh, Bhavesh Shah