ISP Squash
 
   
   
 

NATIONAL SQUASH GAMES 2015-2016 

  At Chennai : 9th to 14th Feb 2016
   
 

Individual Event :

Boys U-17 : Rahul Baitha (Gold Medal)
Boys U-14 : Dhruv Vazirani (Silver Medal)
Girls U-17 : Sunita Patel (Silver Medal)
Girls U-19 : Jaya Pande (Bronze Medal)

Team Event :

U 14 Boys 2nd (Silver Medal)
1. Dhruv Vazirani
2. Mihit Mahale
3. Mohit Bhat
4. Ishaan Mahajan
5. Tejesh Davkar

U 14 Girls 3rd (Bronze Medal)
1.Tanisha Jain
2.Reva Bharma
3. Kadambari Pawar
4. Samaira Rawat
5. Mona Chavan

U17 Boys 2nd (Silver Medal)
1.Rahul Baitha
2.Suraj Chand
3. Jeyash Khadkikar
4.Revnath Patil

U17 Girls (Silver Medal)
1. Sunita Patel
2. Diya Sanghi
3. Divya Dalal
4. Geetanjali Bhavar
5. Bibi Fatema

U19 Boys (Bronze Medal)
1. Rupesh Parmar
2. Simaranjeet Singh
3. Amrit Dasgupta
 
4. Sunmeen Bindra
5. Rohan Jadhav

U 19 Girls (Silver Medal)
1
. Jaya Pande
2. Prajekta Patil
3. Ashwini Davkar
4. Mansi Chaudhari