ISP Squash
 
 
   
   
 

PROFILE OF PLAYERS

  All Indian players squash biography
   
  Aishwarya Nambiar / Aishwarya Simtankar / Aishwarya Singh / Aishwaryaa A. Kulakarni / Ajan Jayant / Ajay Bhandari / Ajoy BhandareAjay Goyal / Ajay Wadhwa / Ajaz Mohammed / Ajay KharkhanisAjit Sharma / Ajit Singh / Akash Balwani / Akhil Behl / Akhil Bakshi / Akhilesh Nayak / Akhilesh Yadav / Akshat Biyani / Akshat Gupta / Akshay Arora / Akshay Deepak / Akshay Gandhi / Akshay Jain / Akshay Kejriwal / Akshay Telang / Akshara Ramabadran / A.K Saidha / Akshay Wadhwa / Akshil MittalAli Bukhari / Ali Khan / Alisha MashruwalaAli Vora / Alok Sanghvi / Alekha Kulkarni / Aman Agarwal / Aman Daga / Aman Kumbhani / Amay Merchant / Aman Girish Rau / Aman Rawal / Aman Parikh / Aman Singh / Amal Hosangandy / Amar Haksar / Amandeep Singh SidhuAmeek Sidhu / Ameya Ketkar / Amin Kavle / Amit Chinoy / Amit Kumar / Amit Agarwal / Amitpal Kohli / Amit Mehra / Amitoj Inder Singh / Amjad Khan
   
   
   
Aishwarya Nambiar

Girls U-15, 4th place, Scottish Open, Jan 2012

2011-2010

Quarterfinalist,
Girls U-17, Otters Open Squash Tournament, July 2011
Finalist, Girls U-15, The Little Masters Junior Squash Tournament-October, 2011
Winner, Girls U-19, Matunga Gymkhana Junior Squash Open –Jan 2011
Winner, Girls Under – 15, ISP - Minute Maid SQUASH CARNIVAL Feb 2011
Runner Up, Girl’s under-15, The Little Masters Junior Squash Tournament-January 2011
Runner Up, Girl’s under-19, The Little Masters Junior Squash Tournament-January 2011
Quarter finalist, Girls Under – 19, ISP - Minute Maid SQUASH CARNIVAL Feb 2011
Semi Finalist, Girls U-17, Otters Open Squash Tournament, May 2011  
Semi Finalist, Girls U-15, Otters Open Squash Tournament, May 2011

Winner, Girls U-16, Mumbai Schools Sports Association Squash Championship 2010, Nov 2010.
Quarter-Finalist, Girls U-17, 67th Cci-Western India Open Squash Tournament, Dec 2010.
Quarter-Finalist, Women, Senior National Championship 2010,Dec 2010.

Runner Up, Girls U13, Matunga Gymkhana Junior Squash Open –Jan 2010
Quarter Finalist, Girls U15, Sub-Junior / Junior National Squash Championship Oct 2010
Semi Finals, Girls U-15, Otters Open Squash Tournament July 2010.
Runner Up, Girl’s Under-15, All India Little Masters Junior Squash Tournament, 2010
Runner Up, Girl’s Under-13, All India Little Masters Junior Squash Tournament, 2010

Winner, Girls U-13, Jsw All India School & Junior College  Squash Championship Tournament, February 2010.
Winner, Girls U –13,
Mssa-Nike 5th Inter School Squash Tournament, Feb 2010
Runner Up, Girls U-17, Raju-Chainani Junior Squash Championship Nov 2010.
Runner-Up, Girls U-15, Junior Inter State Squash Championship, November 2010.
Semi – Finalist, Girls U-15, Jsw All India School & Junior College Squash Championship Tournament, February 2010.
Semi – Finalist, Womens Open, Gvk-Jvpg 2nd Braveheart Ashok Kamte Squash Classic 2010.


2009-2008
Winner , Girls U-13, Maharashtra State Open Squash Championship, Oct 2009.
Runner Up, Girls U-13, The Little Masters Junior Squash Tournament, 2009.
Winner, Girls U-13, 66th CCI Western Indian Open Squash Tournament 2009
Semi-finalist, Girls U-15 , 66
th CCI Western Indian Open Squash Tournament 2009.
Runner up , Girls U-15, Pune Open Squash 2009.
Winner , Girls U-13, Pune Open Squash 2009.
Runner-Up, Girls U-13, MSSA- Nike 4
th Inter School Squash Tournament 2008.
Runner Up, Girls U-15, The Little Masters Junior Squash Tournament, 2009.
Semi-Finalist, Girls U-15, The Club Squash Championship 2009.
Quarter-Finalist,Girls U-19, 65th CCI Western India Open Squash Tournament 2008.
Quarter-Finalist,Girls U-15, 65
th CCI Western India Open Squash Tournament 2008.

Semi-Finalist,Girls U-13, Maharashtra State Open Squash Championship 2008.
 

2007
Semifinalist, Girls U - 11, The 32nd Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Squash Championship September 2007
.

  Aishwarya Simtankar
Runner-up, women’s Open, ISP-Aurangabad Squash Tournament, July 2011
   
  Aishwarya Singh
Boys U-17, Runner-UP, Coca - Cola Squash Open Championship 2012, New Delhi , July 2012
Runner Up, Boys U 15,
ISP - Minute Maid Squash Carnival Feb 2011

Quarter Finalist, Boys U-15, The 35th Bombay Gymkhana-Hsbc Maharashtra State Open Squash Championship, Oct 2010
Quarter-Finalist, Boys U-15, Jsw All India School & Junior College  Squash Championship Tournament, February 2010.

Quarter-finalist, Boys U-13, 66th CCI Western Indian Open Squash Tournament 2009
Quarter-Finalist, Boys U-15, The Club Squash Classic 2010, February 2010
Quarter Finalist, Boys U-17, Junior National Squash Championship, October 2000
   
  Aishwaryaa A. Kulakarni
Runner-up, Womens Open, JVPG-GVK 3rd Brave heart Ashok Kamte Squash Classic July 2011
Quarter Finalist, Women’s Open, Otters Open Squash Tournament, May 2011
Quarter Finalist, Girls U-17, Otters Open Squash Tournament, May 2011
Semifinalist, Girls U- 13, Jsw All India School & Junior College Squash Championship, October 2007.
Quarterfinalist, Girls U - 13, The 32nd Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Squash Championship September 2007
.
   
  Ajan Jayant
Men’s All Star Junior U19 Championship 2011, Petaling Jaya, Selangor , Malaysia  

Semifinalist, Boys U-19, Raju-Chainani Junior Squash Championship Nov 2010.
Quarter-Finalist, Boys U-17, Jsw All India School & Junior College  Squash Championship Tournament, February 2010.
Quarter-finalist, Boys U-17, 66
th CCI Western Indian Open Squash Tournament 2009.  

Quarterfinalist, Boys U -15, MSSA Inter School Squash Tournament February 2007
Run
ner Up, Boys U-15, KG-NECC Mumbai Open Squash Championship April 2006
Quarterfinalist, Boys U-13, 1st  Sbi - Mssa  Inter School Squash Tournament, Feb 2006  
   
  Ajay Bhandari 
Runner Up, Over-50, Hero Honda - Khar Gymkhana - Isp Golden Jubilee Squash, February 2004
   
  Ajay Goyal 
Quarter-Finalist, Doubles Handicap, GVK-JVPG 2nd Braveheart Ashok Kamte Squash Classic 2010.
Quarter-finalist, Over 35, GVK-JVPG Squash Open 2009.

Semi-finalist, Over 45, Kingfisher-57th Senior National Squash Championship 2009.
   
  Ajay Wadhwa
Quarter-finalist, Over 40, Kingfisher-57th Senior National Squash Championship 2009.
   
  Ajaz Mohammed

Coaches at The Club, Juhu, Mumbai, India

Achievement:
 • Quarter Finalist - ISP Mukesh Babu Squash Satellite 1998
 • Semifinalist, Men’s Open, Club Aquaria – Isp (Men's Top 8 & Doubles Open), October 2004
  Ajay Karkhanis
Quarterfinalist,Men’s Over35, Monarch-Continental & Khar Gym Open,Doubles,Under-19 & Over-35 at Khar Gymkhana, Mumbai,1995
   
  Ajit Sharma
Quarter Finalist, Boys U-17,
JVPG-GVK 3rd Brave heart Ashok Kamte Squash Classic  July 2011
Quarter Finalist, Boy’s under 13, ISP - Minute Maid Squash Carnival 2011 

Semi – Finalist, Boys U-13, Jsw All India School & Junior College  Squash Championship Tournament, February 2010
   
  Ajit Singh
Runner-Up, Double Handicap, GVK-JVPG 2nd Braveheart Ashok Kamte Squash Classic 2010
Quarter-finalist, Double’s Handicap, GVK-JVPG Squash Open 2009
Quarter-Finalist, Doubles Handicap, The Club Squash Championship 2009
   
  Akash Balwani
Quarterfinalist, Boys U-15 Matunga Gymkhana Junior Squash open Tournament Jan 2009
   
  Akhil Behl

Born on : 05-08-77
First title won : National juniors-95
Titles won : Asian juniors-95
National : Men's-98
Email ID :
akhil78@hotmail.com

Winner,
Inter-State Championship, 1998
Runners Up, Men,
National Squash Championship, 1998
Runners Up, Men’s, Dewan Housing Classic Squash Championship, August 1998
Runner’s Up, Men’s Over 55,The Leela - Switchers Masters At Hotel The Leela, Mumbai
Semi Finalist, Men’sTop 16, The Leela - Switchers Masters At Hotel The Leela, Mumbai
    
Winner, Classic, Kingfisher Diet Squash Tournament (SEPT 97)
Winner, Men’sTop 16, The Leela Masters Squash At Hotel The Leela, Mumbai
    
Winner, Men’s Open, Dewan Housing Squash Challenge Mens/Womens/Professionals At Otters Club, Mumbai
Runner’s Up, Men’s Open, Videocon Squash Classic Tournament Men/Women/Junior & Professionals Tournament Otters Club ,Mumbai

Winner, Mens Open, Kingfisher Diet Open Squash, 1996
Runners Up, Mens Open, 5th Pune Open Garware - Wall Ropes Poona Open Squash Tournament, 1996
Winner, Men’s Open, National Squash Championship (CHENNAI) Dec 1997 
Winner, Doubles Handicap, Monarch Group Doubles Squash at Khar Gymkhana, Mumbai, 1995  
Winner, Boy’s U-19, Monarch-Continental & Khar Gym Open,Doubles,Under-19 & Over-35 at Khar Gymkhana, Mumbai,1995  
Runner’s Up, Doubles Handicap,The Leela - Monarch- Timmy Builders,Doubles Squash at the Hotel Leela, Mumbai 1994
Semi-Finalist, Men’s Top 16 singles, Minute Maid Pulpy Orange Squash Classic 2008.
Quarter-finalist, Men's, Otters Squash Championship 2008

Quarterfinalist, Men’s Open Otters Million Squash Championship, May 2007
   
  Akhil Bakshi
Quarterfinalist, Boys U-15, 1st  Sbi - Mssa  Inter School Squash Tournament, Feb 2006
   
  Akhilesh Nayak
Quarter-Finalist, Boys U-17, Maharashtra State Open Squash Championship 2008.  
Quarterfinalist, Boys U-19, 64TH C.C.I. Western India Open Squash Tournament 2007, November 2007.
Quarterfinalist, Boys U-19, Otters Million Squash Championship, May 2007
Semifinalist, Boys U-17,
Otters Million Squash Championship, May 2007

Quarterfinalist, Boys U-19, The 31st Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, Nov 2006
Quarterfinalist, Boys U-17, The 31st Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, Nov 2006
Semifinalist, Boys U-19, Junior Inter state Squash Championship Nov 2006.
Semifinalist, Boys U-17, 63rd C.C.I. Western India Open Squash Tournament 2006
Quarterfinalist, Boys U-17, The Little Masters Junior Squash Tournament September 2006.
Juniors, Winner, CCI EZRA Invitation Squash Tournament, January 2005 

Runner Up, Boys U-15, 1st Suburban Mumbai School Sports Association Inter School Individual Squash Championship, August 2004
Semifinalist, Boys U-15, 61st C.C.I. Western India Open Squash Tournament, November 2004
Quarterfinalist, Boys U-15, The Little Masters Junior Squash Tournament, October 2004
Quarterfinalist,
Boys U-15, The 29th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, November 2004
Quarterfinalist, Boys U-15, All India School/Junior College Individual Open Squash Championship, September 2004

Quarter Finalist, Boys U- 15, Mid-day Junior Squash Circuit, July 2003  
Quarterfinalist, Boys U-13, Complan Junior Squash Open, November 2002
Quarterfinalist, Boys U-13, The 27th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, November 2002 
   
  Akhilesh Yadav

2011-2010
Quarterfinalist, Boys U-15, Pune Squash Open, August 2011
Quarter Finalist, Doubles Handicap ,
JVPG-GVK 3rd Brave heart Ashok Kamte Squash Classic  July 2011
Quarter Finalist,Boy’s Under 17, JVPG-GVK 3rd Brave heart Ashok Kamte Squash Classic  July 2011
Winner, Boy's Under 15, Matunga Gymkhana Junior Squash Open –Jan 2011
Quarter Finalist, Doubles Handicap Main, ISP - Minute Maid SQUASH CARNIVAL Feb 2011
Runner-Up, Boys Under – 17, ISP - Minute Maid SQUASH CARNIVAL Feb 2011
Semi Finalist, Boys U 15, ISP - Minute Maid SQUASH CARNIVAL Feb 2011

Winner, Boys U-15, Jsw All India School & Junior College  Squash Championship Tournament, February 2010.
Runner - Up, Boys U-15, The Club Squash Classic 2010, February 2010.
Semi – Finalist, Boys U-17, JSW All India School & Junior College  Squash Championship Tournament, February 2010.
Quarterfinalist, Boys U15, Umed Club Jodhpur Open National Level Squash Championship 2010.
Runner Up, Boys U15, Matunga Gymkhana Junior Squash Open –Jan 2010

2008-2009
Quarter-Finalist, Boys U-15, The Club Squash Championship 2009.

Semi-Finalist, Boys U-13, The little masters Junior Squash Tournament 2008

Quarter-Finalist, Boys U-15, The little masters Junior Squash Tournament 2008

Quarter-Finalist, Boys U-13, Sub-Junior/Junior National Squash Championship 2008.
Quarter-
Finalist, Boys U-19, Maharashtra State Open Squash Championship 2008.
Quarter-
Finalist, Boys U-11, Maharashtra State Open Squash Championship 2008.

2007-2006
Runner Up, U-13, JSW Karnataka State Open Squash Championship, August 2007.
Winner, Boys U -13, Isp Platinum Jubilee All India Squash Carnival January 2007
Semifinalist, Boys U – 11, Isp Platinum Jubilee All India Squash Carnival January 2007

Semifinalist, Boys U- 13, Jsw All India School & Junior College Squash Championship, October 2007.
Quarterfinalist, Boys U-13, 64TH C.C.I. Western India Open Squash Tournament 2007, November 2007.

Quarterfinalist, Boys U-11, The 31st Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, Nov 2006

   
  Akshat Biyani
Quarter-Finalist, Boys U-13, Mumbai Schools Sports Association squash Championship Nov 2010.
   
  Akshat Gupta
Runner Up, All India Inter - University Squash Championship, September 2004
   
  Akshay Arora 
Quarterfinalist, Boys U-11, The Little Masters Junior Squash Tournament September 2006.
   
  Akshay Deepak
Semi Finalist, Boys U19, Sub-Junior / Junior National Squash Championship Oct 2010
Runner Up, Boys U19,
Penang International Junior Squash Championship 2010
Quarter-Finalist, Boys U-17, Sub-Junior/Junior National Squash Championship 2008
Semi-finalist, Boys U-19, Otters Squash Championship 2008
Semi-finalist, Boys U-17, Otters Squash Championship 2008

Quarterfinalist, Boys U-17, Sub-Junior / Junior National Squash Championship, October 2007.
Quarterfinalist, Boys U-15, Sub-Junior / Junior National Squash Championship October 2006.
Quarter Finalist, Boys U-15, Sub-Junior / Junior National Squash Championship, October 2005 Chennai

Winner, Boys U-13, 1st Southern India Squash Championship August 2005  
Quarter Finalist, Boys U-13, Otters Open Squash Championship, May 2005
Boys U-13, Semi finalist, Natalia - SRFI Grand Final Chennai, December 2003  
Semi Finalist, Boys U-11, East India Junior Squash Championship, August 2003  

Quarter Finalist, Boys U-13, East India Junior Squash Championship, August 2003
   
  Akshay Gandhi
Quarterfinalist, Boys U-15, Complan Junior Squash Open, November 2002
Quarter Finalist, Boys U-15, Air India - Sram Junior Squash Circuit, December 2001
   
  Akshay Jain
Quarter-finalist, Boys U-17, ISP Northern India Inter School Squash Champ 2008.
Runner Up, Boys U-11, Dsm Delhi Open Squash Tournament February 2003
   
  Akshay Kejriwal 
Boys U-17, Quarter Finalist, Matunga Gymkhana Junior Squash Open, January 2012
Quarterfinalist, Boys U- 13, Mssa-Nike 3rd Inter School Squash Tournament, December 2007.

Quarterfinalist, Boys U-11, 64TH C.C.I. Western India Open Squash Tournament, November 2007.

Quarterfinalist, Boys
U-11, The Little Masters Junior Squash Tournament September 2006.
   
  Akshay Telang 
Quarterfinalist, Boys U - 19, Isp Platinum Jubilee All India Squash Carnival January 2007
   
  Akshay Wadhwa
Quarter Finalist, Boys U-17,
JVPG-GVK 3rd Brave heart Ashok Kamte Squash Classic July 2011

Quarterfinalist, Boys U-15 Matunga Gymkhana Junior Squash open Tournament  Jan 2009
   
  Akshil Mittal
Quarterfinalist, Boys U -13, MSSA Inter School Squash Tournament February 2007
   
  Akshara Ramanbadran
Quarterfinalist, Girls U-17, Sub-Junior / Junior National Squash Championship, October 2007.
Semifinalist, Girls U-15, Junior Inter state Squash Championship Nov 2006

Quarterfinalist, Girls U-15, Sub-Junior / Junior National Squash Championship October 2006.
Quarter Finalist, Girls U- 17, 30th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, November 2005
Quarter Finalist, Girls U- 15, 30th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, November 2005  
Runner Up, Girls U-17, 1st Southern India Squash Championship August 2005
   
  A.K Saidha
Winner, Over 55 Men’s, Dsm/Asia Sugar Delhi Open Squash Championship ,February 2004
   
  Ali Bukhari 
Semi-finalist, Boys U-13, Hamdard Delton Squash Invitation Championship, Jan 2008.
   
  Ali Khan
Winner, Boys U-17, Hamdard Delton Squash Invitation Championship, Jan2008.
   
  Ali Vora
Quarter-Finalist, Boys U-16, Mumbai Schools Sports Association squash Championship Nov 2010
   
  Alisha Mashruwala
Winner, Girls U-15, Mid-Day Junior Squash Circuit July 2003
Winner, Girls U-17, Otters Open Squash Championship,, June 2003
Semi Finalist, Girls U-19, Otters Open Squash Championship,, June 2003  

Winner, Girls U-19, 59th C.C.I. Western India Open Squash Tournament, November 2002
Winner, Girls U-15, 59th C.C.I. Western India Open Squash Tournament, November 2002
Winner, Girls U-19, The Little Masters Junior Squash Tournament, October 2002
Winner, Girls U-15, The Little Masters Junior Squash Tournament, October 2002

Winner, Girls U-15, Complan Junior Squash Open, November 2002     
Winner, Girls Under-17, Junior / Sub-Junior National Squash Championship, November 2002
Winner, Girls U-17, The 27th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, November 2002 
Winner, Girls U-15, The 27th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, November 2002 
Winner, Girls U-19, West Zone Inter-School / College Squash Championship, August 2002

Winner, Girls U-11, Air India - Sram Junior Squash Circuit, February 2001  
Winner, Girls U-19, Air India - Sram Junior Squash Circuit, December 2001  
Winner, Girls U-15, 58th C.C.I. Western India Open Squash Tournament, December 2001
Winner, Girls U-15, Otters-Old Castle Indian Open 2001
Winner, Girls U-17, Sub Junior / Junior National Squash Championship 2001

Winner, Girls U-13, The 26th Hsbc Maharashtra State Open Championship, November 2001
Winner, Girls U- 15, Khar Gymkhana West Zone Inter School / Jr. College Squash Championship, September 2001
Winner, Girls U-15, The 26th Hsbc Maharashtra State Open Championship, November 2001
Runner Up, Girls U-19, Otters-Old Castle Indian Open 2001
Runner Up, Girls U- 19, Khar Gymkhana West Zone Inter School / Jr. College Squash Championship, September 2001
Semi Finalist, Women’s Open, Switcher - The Leela Squash Masters 2001  

Winner, Girls U-13, Air India Junior Circuit 1st leg Squash December 2000  
Runner Up, Boys U-15, 57th CCI Western India Open, November 2000  
Quarter Finalist, Boys U-13, 57th CCI Western India Open, November 2000  
Winner, Girls U-13, 25th HSBC Maharashtra State Open Championship November 2000
Winner, Girls U-15, 25th HSBC Maharashtra State Open Championship November 2000
Winner, Girls U-15, AIR INDIA - SRAM Junior Squash Circuit February 2000
Winner, Girls U-15, Khar Gymkhana West Zone Inter School / Jr. College Squash Championship August 2000
Winner, Girls U-13, The Indian Junior Open Squash Championship 2000 

Runner Up, Girls U-19, The Little Masters Junior Squash Tournament, September 2000
Semi Finalist, Boys U-13, The Little Masters Junior Squash Tournament, September 2000  

Winner, Girls U-15, Air India Jr. Tournament 3rd leg, December 1999   
Winner, Girls U-19,
Air India Jr. Tournament 1st leg, September 1999  
Winner, Girls U -15, Air India Jr. Tournament 2nd leg, November 1999    
Winner, Girls U-15, Sub Junior & Junior Nationals, October 1999       
Winner, Girls U-13, The Little Masters Junior Squash Tournament October 1999

Runner Up, Boys U-11, All India Otters Club Open, August 1999
 
Runner Up, Boys/ Girls U-11, 56th CCI-Western India, November 1999
Semi Finalist, Boys U-11, Maharashtra State Open Championship November 1999
Quarter Finalist, Women’s Open, 56th CCI-Western India, November 1999
Runners Up, Girls U-14, Steelmade Schools & Jr. College , September 1998
   
  Alok Sanghvi
Quarterfinalist, Boys U-15, Rajiv Gandhi Mini Olympics - Squash Tournament May 2006  

Quarterfinalist, Boys U-15, 1st Suburban Mumbai School Sports Association Inter School Individual Squash Championship, August 2004
   
  Alekha Kulkarni
Quarter-Finalist, Girls U-16, MSSA- Nike 4th Inter School Squash Tournament 2008.
   
  Aman Agarwal 
Winner, Haveli - Hyabs One Day Squash at Khar Gymkhana, Mumbai,1995
   
  Aman Daga
4th place, Men’s open, ISP-Aurangabad Squash Tournament, July 2011 
   
  Aman Kumbhani
SQUASH TOURNAMENTS MUMBAI,NATIONAL,INTERNATIONAL Position / Ranking
 
 • National Championship 16.Oct.2011
32/64
 • Pune Open 16.Aug. 2011
6
 • Little Masters Willingdon 13.08.20112011
17/32
 • Central India Indore 21-24 dec 2011
09/16.
 • Malaysia K L Junior open. 13-18 dec2011
19
 • CENTRAL INDIA Indore 21-24 dec 2011
5/8
 • Mumbai interschool Godrej tournament 2011 U 13
1
 • State tournament MATUNGA GYMKHANA 24.Jan.2012
6
 • Pune OPEN CHAMPIONSHIP15.Aug. 2012
5/8
 • Indian Juniors 2012. Chennai 27.08.2012
13
 • Little Masters wellingdon 02.10-06.10 2012
7
 • MSSA 2013 Mumbai Interschool squash 
5/8
 • Mumbai interschool Godrej tournament 2012 U 15
1
 • Hirandani Thane Squash tournament 29.07.2012 U 18
2
 • Mumbai interschool Godrej tournament 2013 U 15
1
 • Karnataka Open 28-0912 to 30-09-2012
5/8
 • Junior Nationals 2012
16
 • Sir Sunil Verma Memorial Jr Squash  ISP 20-23.01.2013
3/4
 • Matunga Gymkhana 25-31 Jan 2013 U 15 srfi
5/8
 • DDA Delhi srfi 2013 U 15
9/16
 • Pune Open 2013 U 15
9/16
 • Indian Juniors 2013. Chennai U 15
9/16
 • Maharashtra Open Bombay Gym 2013 U 15, 5-8 Spt
4
 • Sunil Varma Memorial 2 star U 15 2013 27 Spt-01.Oct
1
  Amay Merchant
Date Of Birth:
29th November, 1990
Acheivements in squash
:
2005-2006
Participated in the Sub Junior/Junior National Squash Championship 2005 held in Chennai.
Selected to represent Maharashtra State in the Junior Interstate Squash Championship 2005.
Participated in the Milo all Star International Junior Squash Tournament held in Malaysia and was runner up in the Plate event.
CCI Western India Open Squash Championship : Quarter finalist in the under 15 and under 17 event.
The Khar Gymkhana Airtel All India School / College Individual Squash Championship 2005 : Quarter finalist in the under 15 event.
The Willingdon Club Little Masters Squash Tournament held in Mumbai : Quarter finalist in the under 15 event.
 
Maharashtra State Open Squash Tournament : Runners up in the Under 15 event.
Maharashtra Open 2005 : Quarter finalist in the under 17.

2006-2007
Quarterfinalist, Boys U - 17, Isp Platinum Jubilee All India Squash Carnival January 2007
Gymkhana Maharashtra State Open Squash Championship : Quarter finalist 
The CCI Western India Open Squash 2006 Championship : Quarter finalist in the under 19 event. 
Quarterfinalist, Boys U-17,
The 31st Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, Nov 2006

2008
Quarter-Finalist, Boys U-17, Maharashtra State Open Squash Championship 2008.
 

2005-2004
Runner Up, Boys U- 15, 30th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, November 2005
Quarter Finalist, Boys U- 17, 30th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, November 2005
 
Quarter Finalist, Boys U-15, 62nd C.C.I. Western India Open Squash Tournament November 2005  
Quarter Finalist, Boys U-15,  The Little Masters Junior Squash Tournament, September 2005  
Quarter Finalist, Boys U-15, All India School/College Individual Squash Open Championship, September 2005
Quarter Finalist, Boys U-15, Otters Open Squash Championship, May 2005  
Semifinalist, Boys U-15, Senior Inter State Squash Championship Chennai, December 2004.
Quarterfinalist, Boys U-15, The Little Masters Junior Squash Tournament, October 2004

  Aman Girish Rau
Runner Up, U – 9, The 32nd Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Squash Championship September 2007.
Runner Up, Boys& Girls U/9, The Little Masters Junior Squash Tournament 2007, September 2007
   
  Aman Rawal 
Runner Up, Boys& Girls U/9, The Little Masters Junior Squash Tournament 2007, September 2007
   
  Aman Parikh
Quarter-Finalist, Boys U-11, Mumbai Schools Sports Association squash Championship 2010, Nov 2010
   
  Aman Singh
Quarter-Finalist, Boys U-19, Jsw All India School & Junior College  Squash Championship Tournament, February 2010.
   
  Amal Hosangandy 
Quarterfinalist, Boys U-11, 1st  Sbi - Mssa  Inter School Squash Tournament, Feb 2006

Quarter Finalist, Boys U-11, Matunga Gymkhana Open Junior Squash Tournament, January 2005
   
  Amar Haksar 
Men’s Open, Quarter Finalist, Otters Open Squash Championship May 2005
   
  Amandeep Singh Sidhu 
Winner, Men’s Open, Landmark Gujarat Open Squash Championship, February 2003
   
  Ameek Sidhu
Semi-finalist, Boys U-17, ISP Northern India Inter School Squash Champ 2008.
Quarter Finalist, Boys U-13, Rajasthan Open National Level Squash Championship, August 2005
   
  Ameya Ketkar 
Quarter Finalist, Boys U- 13, Mid-day Junior Squash Circuit, July 2003
   
  Amin Kavle
Quarter Finalist, Men's Over 45, ISP - Minute Maid Squash Carnival Feb 2011
   
  Amit Chinoy 
Winner, Men’s Over – 35, Isp Platinum Jubilee All India Squash Carnival January 2007
Quarter Finalist, Men’s Open, 58th C.C.I. Western India Open Squash Tournament, December 2001
Winner, Men’s Doubles, Kolhapur Open Squash Tournament, April 2000
Winner, Doubles Finals,
KANCHAN PRO SQUASH Professional & Handicap Men’s Doubles, April 2000
   
  Amit Kumar
Quarter-Finalist, Men’s Open, GVK-JVPG 2nd Braveheart Ashok Kamte Squash Classic 2010.
   
  Amit Agarwal
Quarter-finalist, Over 40, Kingfisher-57th Senior National Squash Championship 2009.
   
  Amitpal Kohli
Quarter-finalist, Double’s Open, GVK-JVPG Squash Open 2009.
Runner-Up, Doubles Handicap, The Club Squash Championship 2009

Quarterfinalist, Doubles Handicap, Rajiv Gandhi Mini Olympics - Squash Tournament May 2006
Quarterfinalist, Men’s Open, Rajiv Gandhi Mini Olympics - Squash Tournament May 2006
Quarterfinalist, Doubles Handicap,  JVPG-Harman Baisakhi-ISP Squash Classic, April 2006 
Quarterfinalist, Men’s Top 16,
Tulipstar-Isp Doubles Squash, April 2004  
Runner Up, Men’s Double, Switcher - The Leela Squash Masters 2001
Quarter Finalist, Men’s Open, 57th CCI Western India Open, November 2000  
Winner, Boys U-19, Dewan Housing Classic Squash Championship, August 1998
Quarterfinalist, Men’s, Dewan Housing Classic Squash Championship, August 1998
Winner, Jindal's Handicap Team Event at Jindal Recreation Centre 1997
Semi-Finalist, Boy’s U-19,Videocon Squash Classic Tournament Men/Women/Junior & Professionals Tournament Otters Club 1997  
Winner, Boys U-19, Asia Sugar Delhi State Squash Championship 14-10-96  
Runners Up, Over 35, Kingfisher Diet Open Squash 1996

Semifinalist, Boy’s U-19, Monarch-Continental & Khar Gym Open,Doubles,Under-19 & Over-35 at Khar Gymkhana, Mumbai,1995
   
  Amit Mehra
Quarter Finalist, Doubles Handicap,
JVPG-GVK 3rd Brave heart Ashok Kamte Squash Classic  July 2011
   
  Amitoj Inder Singh

Amitoj Inder Singh is the leading Squash Coach in India with qualifications that rate amongst the highest in the world. His qualifications include NCAS Australia Level 3, the highest in the world; NCAS Level 2 in Coaching Principles; Asian Squash Federation Level 2 and NCAS Level 1 from Australian Strength and Conditioning Association.

He started coaching in 1997 at Yadavindra Public School, Chandigarh. Within a year the schools U-12 Squash team won the All India Inter School Championship in its maiden appearance in the event. 

After "He started coaching in 1997 at Yadavindra Public School, Chandigarh. Within a year the schools U-12 Squash team won the All India Inter School Championship in its maiden appearance in the event. Amongst various other results, the most noteworthy is his trainee, Harinder Pal Singh Sandhu winning the Scottish Boys Under-13 title in 2001. This was the first win by any Indian boy at the event, arguably the second most prestigious junior tournament after the British Junior Open.  Harinder had been introduced to Squash just 3 years back by Amitoj."

"Another player- Aditya Jagtap who trains with Amitoj for Tactical and Psychological aspects, became National Champion in the Boys Under-17 age group in October 2007. At the British Junior Open (January 2008), Aditya upset the second seed Farhan Zaman of Pakistan after losing the first two games 9-1, 9-0. Aditya lost to the eventul winner of the U-17 title 3-2, 9-7 in the fifth game."

Amongst various other results, the most noteworthy is his trainee, Harinder Pal Singh Sandhu winning the Scottish Boys Under-13 title in 2001. Harinder had been introduced to Squash just 3 years back by Amitoj.

After coaching for 6 years in various schools simultaneously, he is presently coaching at the Cricket Club of India, Bombay, since April 2003, ran CCI Squash Academy where 50 Juniors of various age groups and levels upto International level train.

In addition to coaching, he writes articles on Squash in various newspapers. He is the Honorary Secretary of Chandigarh Squash Rackets Association.  

He can be contacted at amitoj_singh@hotmail.com  

Semi Finalist, Men's Over 35, ISP - Minute Maid Squash Carnival Feb 2011  
Quarterfinalist, Professional, Otters Million Squash Championship, May 2007
Runner Up, Doubles Handicap, Rajiv Gandhi Mini Olympics - Squash Tournament May 2006

Semifinalist, Top 16,
Handicap Doubles, The Club - ISP Squash Classic, February 2006
Men’s Top-8, Quarter Finalist, Mandpeshwar Civic Federation Doubles, March 2005

Professionals, Semi Finalist, 60th C.C.I. Western India Open Squash Tournament, NOV 2003  
Quarter Finalist, Professionals, The 26th Hsbc Maharashtra State Open Championship, November 2001

  Amjad Khan
Winner, Professionals, ISP - Minute Maid Squash Carnival Feb 2011

Runner Up, Men’s Open, UP State Open Squash Championship, Aug 2010

Semifinalist, Professionals, Otters open squash tournament July 2010 

Winner, Professionals , Maharashtra State Open Squash Championship, Oct 2009
Winner, Professionals,, 66th CCI Western Indian Open Squash Tournament 2009
Winner, Professionals, 65th CCI Western India Open Squash Tournament 2008
Quarter-Finalist,Men’s Open,65th CCI Western India Open Squash Tournament 2008
Runner-Up, Professionals, 15th DDA Open Squash Tournament 2008
Quarter-finalist, Men’s Open, VI th Harish Chandra Golcha Memorial Rajasthan Open National Level Squash Championship 2008
Semi-finalist, Interstate Squash Championship 2008
Quarter-finalist, Professionals, Otters Squash Championship 2008

Semifinalist, Men’s Open, The 32nd Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Squash Championship September 2007.

Quarterfinalist, Men’s Open,
Jaipur Club Ltd. Harish Chandra Golcha Memorial, Rajasthan Open National Level Squash Championship Sept 2006
 
Men’s , Quarter Finalist, Rajasthan Open National Level Squash Championship, August 2005
Men’s, Runner Up, 1st Southern India Squash Championship August 2005  
Men's Open, Quarter Finalist,
Otters Open Squash Championship May 2005
 
Men’s Doubles, Quarter Finalist, 2nd National Doubles Squash Championship, August 2005  
Runner Up, Men’s, Senior Inter State Squash Championship Chennai, December 2004.
Quarterfinalist, Men’s Open, Harish Chandra Golcha Memorial Rajasthan Open National Level Squash Championship 2004

Quarterfinalist, Men’s Open ,Northern India Squash Championship 2004 
Quarterfinalist, Doubles Men’s Open, 52
nd National Squash Championship, December 2004
Quarterfinalist, Men’s Open, 52
nd National Squash Championship, December 2004

Quarterfinalist, Men’s Open, 1st National Doubles Squash Championship, December 2004

Runner Up, Men’s Open, Dsm/Asia Sugar Delhi Open Squash Championship ,February 2004
Winner, Boys U-19, East India Senior Squash Championship, January 2003
Winner, Boys U-19, 10
th Dda Open Squash Tournament February 2003
Runner Up, Boys U-19, Dsm Delhi Open Squash Tournament February 2003
Quarter Finalist, Men’s Open, East India Senior Squash Championship, January 2003
Quarter Finalist, Men’s Open, Otters Open Squash Championship, June 2003

Semifinalist, Boys U-19, The 27th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Championship, November 2002 
Semifinalist, Boys U-19, 59th C.C.I. Western India Open Squash Tournament, November 2002
Quarterfinalist, Boys U-19, The Little Masters Junior Squash Tournament, October 2002

Quarter Finalist, Boys U-17, Junior National Squash Championship, October 2000  
Semi Finalist, Boys U-17, 56th CCI-Western India, November 1999
Semi Finalist, Boys U-19, 56th CCI-Western India, November 1999
   

To update profile email on squashindia@yahoo.com